Trường Tiểu học Nghĩa An tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

Tháng Tám 18, 2022 8:09 sáng

 

Ngày 15 tháng 08 năm 2022. Chi bộ trường tiểu học Nghĩa An tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022. Tổng số đảng viên triệu tập 28 đồng chí, trong đó đảng viên chính thức 27 đồng chí, đảng viên dự bị : 1 đồng chí.

Số đại biểu có mặt : 26 đồng chí. Vắng : 02

 1. Đoàn chủ tịch, thư ký đại hội gồm có 5 đồng chí :

– Đoàn Chủ tịch gồm:

 • Đồng chí : Lê Văn Khánh
 • Đồng chí : Nguyễn Thị Thúy Nhài
 • Đồng chí : Phan Văn Túc

 

Thư ký Đại hội:

 • Đồng chí: Đỗ Thúy Loan
 • Đồng chí: Trần Thị Tuyến

III. Nội dung đại hội :

Đại hội đã nghe báo cáo về tình hình Đảng viên tham dự.

Đại hội nghe báo cáo:

– Tổng kết nhiệm kỳ qua, phương hướng mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, do đồng chí Lê Văn Khánh trình bày

– Báo cáo Chính trị của cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022- 2025, do đồng chí Lê Văn Khánh trình bày trước Đại hội nhiệm kỳ 2022- 2025

– Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022- 2025, do đồng chí Nguyễn Thị Thúy Nhài trình bày trước Đại hội nhiệm kỳ 2022- 2025

– Về tổng kết nhiệm kỳ qua, có các ý kiến tham luận bổ sung như sau: Đại hội bổ sung những ưu khuyết, điểm tồn tại và nguyên nhân của nhiệm kỳ vừa qua đó là:

a/Ưu điểm.

Chi bộ xây dựng quy chế làm việc. Thực hiện tốt nguyên tắc tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách. Nghiên cứu các văn bản, chỉ thị hướng dẫn của lãnh đạo cấp trên từ đó tăng cường kỷ luật, kỷ cương của người Đảng viên trong công tác dạy và học. Nâng cao tinh thần, đạo đức, nghề nghiệp nhà giáo.

b/ Tồn tại, hạn chế.

– Công tác tuyên truyền tới phụ huynh về công tác XHH giáo dục có lúc còn chưa kịp thời, chưa sâu sát.

– Do đặc thù công việc nên nội dung tổ chức sinh hoạt chi bộ đôi khi còn chưa phong phú.

– Một bộ phận đảng viên, giáo viên còn chưa thật sự tích cực, năng động trong công tác, chưa phát huy vai trò tiên phong của mình nên kết quả đạt được chưa cao.

c/ Nguyên nhân.

Công tác chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện của chính quyền trên một số lĩnh vực chưa kịp thời việc triển khai còn chậm.

– Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2022– 2025: toàn đại hội nhất trí với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ đề ra.

– Đại hội đã biểu quyết những vấn đề sau:

 1. Tăng cường sự chỉ đạo lãnh đạo của chi bộ đối với sự nghiệp giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học.
 2. Tăng cường công tác xây dựng Đảng và phát triển đảng viên.
 3. Đẩy mạnh phong trào thi đua Dạy tốt – Học tốt và các phong trào thi đua.
 4. Thực hiện tốt công tác thanh kiểm tra trong nhà trường, giữ gìn kỷ cương nề nếp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.
 5. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục.
 6. Tăng cường hoạt động của các tổ chức đoàn thể.
 7. Nâng cao vật chất đời sống văn hoá tinh thần cho cán bộ giáo viên.

        –  Đại hội đã bầu Ban chi uỷ, Bí thư và Phó bí thư nhiệm kỳ 2022 – 2025 gồm các đồng chí:

 1. Đồng chí : Lê Văn Khánh – Bí thư
 2. Đồng chí : Nguyễn Thị Thúy Nhài – Phó bí thư
 3. Đồng chí : Trần Thị Tuyến – Ủy viên
 4. Đồng chí: Phan Văn Túc – Ủy viên
 5. Đồng chí: Đỗ Thúy Loan – Ủy viên

Sau đây là một số hình ảnh của đại hội 

15

 

Các đồng chí trong chi bộ làm nghi thức hát quốc ca

2Đ/c Phan Văn Túc trình bày các chương trình trong đại hội

3Đồng chí Lê Văn Khánh – Bí thư  chi bộ trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội

4

5

6 Đ/c  Nguyễn Thị Thúy Nhài- Phó bí thư chi bộ nhà trường báo cáo kiểm điểm của cấp ủy chi bộ

7Thảo luận về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ trong nhiệm kỳ qua do đồng chí Trần Thị Nguyệt trình bày

8

9

10

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chi uỷ, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ.

11

13

12

Các đồng chí trong Ban chi ủy mới ra mắt Đại hội

14


Người viết bài: Thầy Tuấn Anh