LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 NĂM HỌC 2020-2021 ( Từ ngày 16/11/2020 đến 21/11/2020)

Tháng Mười Một 16, 2020 6:45 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11

NĂM HỌC 2020 – 2021

( Từ ngày 16/11/2020 đến 21/11/2020)

ĐƠN VỊ: TRƯỜNG Tiểu học NGHĨA AN

THỨ/NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC ĐIỂM TRƯỜNG SỐ 1 TRỰC ĐIỂM TRƯỜNG SỐ 2
GIÁM HIỆU GIÁM HIỆU
THỨ HAI 

16/11/2020

 – Chào cờ đầu tuần. Giao ban, lên lớp. – Thực hiện chương trình tuần 10. – Lên lớp. Đ/c Nhung Đ/c Khánh, Đ/c Nhài  
THỨ BA 

17/11/2020

– Lên lớp.  – Lên lớp.  Đ/c Khánh, Đ/c Nhung   Đ/c Nhài
THỨ TƯ 

18/11/2020

 – Lên lớp.  – Lên lớp.   Đ/c Nhung  Đ/c Nhài, Đ/c Khánh
THỨ NĂM 

19/11/2020

– Lên lớp.   – Lên lớp.  Đ/c Khánh, Đ/c Nhung  Đ/c Nhài
THỨ SÁU

 20/11/2020

–  Lên lớp.  –  Lên lớp. Đ/c Nhung  Đ/c Nhài, Đ/c Khánh
 
THỨ BẢY

 21/11/2020

 – SHCM    
CHỦ NHẬT 

22/11/2020