LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24 ( Từ ngày 18/05/2020 đến 23/05/2020)

Tháng Năm 17, 2020 10:12 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24

( Từ ngày 18/05/2020 đến 23/05/2020)

ĐƠN VỊ: TRƯỜNG Tiểu học NGHĨA AN

THỨ/NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC ĐIỂM TRƯỜNG SỐ 1 TRỰC ĐIỂM TRƯỜNG SỐ 2
GIÁM HIỆU GIÁM HIỆU
THỨ HAI  

18/05/2020

 – Tổ chức chào cờ tại các lớp.– Hội ý đầu tuần. Kí duyệt giáo án, lên lớp.  – Lên lớp Đ/c Nhung Đ/c Khánh, Đ/c Nhài  
THỨ BA  

19/05/2020

– Lên lớp. – Lên lớp.  Đ/c Khánh, Đ/c Nhung   Đ/c Nhài
THỨ TƯ  

20/05/2020

 – Lên lớp – Rèn kĩ năng sống  Đ/c Nhung  Đ/c Nhài, Đ/c Khánh
THỨ NĂM  

21/05/2020

– Lên lớp.   – Lên lớp.  Đ/c Khánh, Đ/c Nhung  Đ/c Nhài
THỨ SÁU  

22/05/2020

–  Lên lớp –  Lên lớp. Đ/c Nhung  Đ/c Nhài, Đ/c Khánh
 
THỨ BẢY  

23/05/2020

 – SHCM    
CHỦ NHẬT  

24/05/2020