LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25 ( Từ ngày 25/05/2020 đến 30/05/2020)

Tháng Năm 25, 2020 11:23 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25

( Từ ngày 25/05/2020 đến 30/05/2020)

ĐƠN VỊ: TRƯỜNG Tiểu học NGHĨA AN

THỨ/NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC ĐIỂM TRƯỜNG SỐ 1 TRỰC ĐIỂM TRƯỜNG SỐ 2
GIÁM HIỆU GIÁM HIỆU
THỨ HAI  

25/05/2020

 – Tổ chức chào cờ tại các lớp.– Hội ý đầu tuần. Kí duyệt giáo án, lên lớp.  – Lên lớp Đ/c Nhung  Đ/c Nhài  
THỨ BA  

26/05/2020

– Lên lớp. – Lên lớp.  Đ/c Nhung   Đ/c Nhài
THỨ TƯ  

27/05/2020

 – Lên lớp – Rèn kĩ năng sống  Đ/c Nhung  Đ/c Nhài
THỨ NĂM  

28/05/2020

– Lên lớp.   – Lên lớp.   Đ/c Nhung  Đ/c Nhài
THỨ SÁU  

29/05/2020

–  Lên lớp –  Lên lớp. Đ/c Nhung  Đ/c Nhài
 
THỨ BẢY  

30/05/2020

 – SHCM    
CHỦ NHẬT  

31/05/2020