LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 ( Từ ngày 01/06/2020 đến 06/06/2020)

Tháng Sáu 1, 2020 7:46 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26

( Từ ngày 01/06/2020 đến 06/06/2020)

ĐƠN VỊ: TRƯỜNG Tiểu học NGHĨA AN

THỨ/NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC ĐIỂM TRƯỜNG SỐ 1 TRỰC ĐIỂM TRƯỜNG SỐ 2
GIÁM HIỆU GIÁM HIỆU
THỨ HAI 

01/06/2020

 – Tổ chức chào cờ tại các lớp.– Hội ý đầu tuần. Kí duyệt giáo án, lên lớp.  – Lên lớp Đ/c Nhung  Đ/c Nhài  
THỨ BA 

02/06/2020

– Lên lớp. – Lên lớp.  Đ/c Nhung   Đ/c Nhài
THỨ TƯ 

03/06/2020

 – Lên lớp – Rèn kĩ năng sống  Đ/c Nhung  Đ/c Nhài
THỨ NĂM 

04/06/2020

– Lên lớp.   – Lên lớp.   Đ/c Nhung  Đ/c Nhài
THỨ SÁU 

05/06/2020

–  Lên lớp –  Lên lớp. Đ/c Nhung  Đ/c Nhài
 
THỨ BẢY 

06/06/2020

 – SHCM    
CHỦ NHẬT 

07/06/2020