Lịch công tác tuần 7 năm học 2018-2019 (Từ ngày 15/10 đến ngày 20/10/2018)

Tháng Mười 14, 2018 10:31 chiều
THỨ HAI   15/10  – Sinh hoạt đầu tuần,-Lên lớp– Kí duyệt giáo án.  – Lên lớp – Ban giám hiệu
THỨ BA    16/10 – Lên lớp  – Lên lớp – Ban giám hiệu
THỨ TƯ   17/10 –  Lên lớp -SH CLB – Ban giám hiệu
THỨ NĂM   18/10 –  Lên lớp -Lên lớp – Ban giám hiệu
THỨ SÁU    19/10 – Lên lớp – Lên lớp– Giao ban các tổ, khối – Ban giám hiệu
THỨ BẢY 20/10 – SH chuyên môn