LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8 NĂM HỌC 2020-2021 ( Từ ngày 26/10/2020 đến 31/10/2020)

Tháng Mười 25, 2020 9:32 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8

NĂM HỌC 2020 – 2021

( Từ ngày 26/10/2020 đến 31/10/2020)

ĐƠN VỊ: TRƯỜNG Tiểu học NGHĨA AN

THỨ/NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC ĐIỂM TRƯỜNG SỐ 1 TRỰC ĐIỂM TRƯỜNG SỐ 2
GIÁM HIỆU GIÁM HIỆU
THỨ HAI 

26/10/2020

 – Chào cờ đầu tuần. Giao ban, lên lớp. – Thực hiện chương trình tuần 8. – Lên lớp. Đ/c Nhung Đ/c Khánh, Đ/c Nhài  
THỨ BA 

27/10/2020

– Lên lớp.  – Lên lớp.  Đ/c Khánh, Đ/c Nhung   Đ/c Nhài
THỨ TƯ 

28/10/2020

 – Lên lớp.  – Lên lớp.   Đ/c Nhung  Đ/c Nhài, Đ/c Khánh
THỨ NĂM 

29/10/2020

– Lên lớp.   – Lên lớp.  Đ/c Khánh, Đ/c Nhung  Đ/c Nhài
THỨ SÁU 

30/10/2020

–  Lên lớp.  –  Lên lớp. Đ/c Nhung  Đ/c Nhài, Đ/c Khánh
 
THỨ BẢY 

31/10/2020

 – SHCM    
CHỦ NHẬT 

01/11/2020