Đại hội Chi bộ Trường tiểu học Nam Nghĩa nhiệm kỳ 2017 – 2020

Tháng Mười Một 11, 2017 12:29 chiều

Thực hiện công văn số 465 -CV/HU ngày 25/07/2017 của Huyện ủy Nam Trực và kế hoạch số 13-KH/ĐU, ngày 05/08/2017 của BCH Đảng bộ xã Nghĩa An về việc tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Chi bộ 28 – Trường Tiểu học Nam Nghĩa tổ chức Đại hội  chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Đến dự Đại hội  có  12 đồng chí đảng viên trong Chi bộ.

Đồng chí Ngô Văn Hiệp  thông qua các chương trình của đại hội. 

Đại hội đã nghe đ/c Nguyễn Thị Nhung –  báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ  2015-2017, đã thảo luận và xây dựng phương hướng nhiệm vụ và chỉ tiêu cho nhiệm kỳ 2017-2020.  Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2020. Đây là công trình tập thể được xây dựng bằng ý chí, nghị lực, nguyện vọng và quyết tâm của toàn thể Đảng viên trong Chi bộ, của tập thể CB – GV – NV trong nhà trường. Tinh thần cốt lõi của Nghị quyết là bằng mọi biện pháp tích cực, các bước đi thích hợp, phát huy cao hơn mọi nguồn lực, hiệu quả hơn mọi tiềm năng và lợi thế, đưa nhà trường phát triển với tốc độ nhanh hơn, vững chắc hơn.

          Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã hoàn thành tốt đẹp việc bầu các đồng chí  Trần Thị Nhung giữ chức vụ Bí thư, đ/c Ngô Văn Hiệp : Phó Bí thư Chi bộ, đồng chí Hoàng Thị Thảo:  Ủy viên  trong nhiệm kỳ 2017-2020, tiêu biểu cho ý chí và trí tuệ của các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ, có cơ cấu phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

         Đại hội Chi bộ trường Tiểu học Nam Nghĩa nhiệm kỳ 2017-2020 đã thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội chắc chắn sẽ tạo nên sức sống mới, động viên cán bộ, giáo viên CNVC trong nhà trường quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó. Thành công của Đại hội bắt nguồn từ sự quan tâm của các cấp lãnh đạo địa phương; sự phối hợp và tạo điều kiện của các đoàn thể và sự đồng tâm ủng hộ của CB-GV-NV trong nhà trường.

20171111_093234Đ/c Ngô Văn Hiệp thông qua các chương trình đại hội

20171111_093626

 

20171111_093842Đ/c Trần Thị Nhung báo cáo kết quả thực hiện được trong nhiệm kỳ 2015-2017 và nêu phương hướng nhiệm kỳ tới. 

 

20171111_095152

 

20171111_100516Các đồng chí đảng viên trong chi bộ bỏ phiếu bầu cấp ủy khóa 2017-202020171111_102150Các đồng chí trong chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020