HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRƯỜNG TIỂU HỌC NGHĨA AN NĂM HỌC 2020-2021

Tháng Mười 10, 2020 10:01 chiều

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGHĨA AN

NĂM HỌC 2020-2021

Ngày 10 tháng 10 năm 2020 thực hiện chỉ đạo  PGD&ĐT huyện Nam Trực; của LĐLĐ huyện Nam Trực  về Hướng dẫn Hội nghị cán bộ công chức viên chức năm học 2020 – 2021. Được sự chỉ đạo của chi ủy chi bộ TH Nghĩa An, BGH nhà trường và BCH Công Đoàn trường TH Nghĩa An tổ chức Hội nghị CBCCVC năm học 2020 – 2021, nhằm kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CNVC năm học 2019 – 2020 đã đề ra,  xây dựng và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm học 2020 – 2021.

Thành phần đại hội:  có mặt: 50/ 54 tổng số CBCCVCNLĐ, vắng :4 đ/c: ( Nghỉ chế độ)

Chủ tịch đoàn:

– Đồng chí: Lê Văn Khánh- Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường.

– Đồng chí: Trần Thị Nhung – Phó bí thư chi bộ, Phó hiệu trưởng nhà trường.

– Đồng chí:Nguyễn Thị Thúy Nhài- Phó hiệu trưởng nhà trường

– Đồng chí: Nguyễn Thị Nhật – Ban chấp hành công đoàn nhà trường.

– Đồng chí: Phan Văn Túc – Tổ trưởng tổ 5

Thư ký đoàn:

– Đồng chí: Nguyễn Thị Hương Giang

– Đồng chí: Đoàn Thị Mai

z2119103588694_48dd6c7cebb380bc487b491265c806e9 (1)

Nội dung hội nghị: Đại hội cán bộ công chức , viên chức Trường Tiểu học Nghĩa An năm học 2020 – 2021

Phần I:

1. Đồng chí Lê Văn Khánh Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng nhà trường trình bày:

– Kế hoạch năm học 2020 – 2021

– Phương hướng: Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020- 2021.

z2119103581299_a7b7d707005dc9d1708d34414715f8712. Đồng chí Nguyễn Thị Nhật (Ban chấp hành Công đoàn cơ sở) trình bày báo cáo tổng kết phong trào thi đua, dự kiến nội dung phong trào thi đua, các cuộc vận động năm học 2019 – 2020; dự thảo bản giao ước thi đua năm học 2020 – 2021

z2119482221305_f552b8f17cd8fa448c80d936453b7010

3. Đồng chí: Trần Thị Nguyệt (Trưởng Ban Thanh tra nhân dân) trình bày chương trình công tác, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học 2020 – 2021.

z2119103594329_f9586d75d3206a355bb7f30bbfaaf139

Đồng chí Lê Văn Khánh Thông qua: quy chế làm việc, quy chế dân chủ, quy tắc ứng xử, thỏa ước lao động tập thể.

Phần II: Các ý kiến tham gia vào các báo cáo trình bày tại hội nghị và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm học 2020 – 2021

Đồng chí Lê Văn Khánh Thủ trưởng đơn vị chủ trì phần thảo luận này.

Thủ trưởng đơn vị tiếp thu ý kiến. giải đáp các ý kiến

z2119458459931_54eed043fbc8b240bd97290858645e07

Phần III: Thông qua nghị quyết (Mẫu số 2)

Đồng chí Đoàn Thị Mai thay mặt tổ thư ký thông qua dự thảo “Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức, viên chức trường Tiểu học Nghĩa An năm học 2020- 2021(có văn bản kèm theo)

z2119458467040_008ae909608d18da41298dcde7bd1578

Chủ tịch đoàn xin ý kiến biểu quyết của toàn thể CBCCVC NLĐ trong hội nghị

 

Phần IV: Đồng chí Lê Văn Khánh tổng kết; phát động phong trào thi đua năm học 2020- 2021; Ký giao ước thi đua, Thỏa ước lao động tập thể; bế mạc.

Đồng chí Đoàn Thị Mai thông qua biên bản hội nghị.

Hội nghị kết thúc lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày.

                                                                                                                 Người viết bài

                                                                                                Nguyễn Tuấn Anh