LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14 NĂM HỌC 2021-2022 ( Từ ngày 06/12/2021 đến 11/12/2021)

Tháng Mười Hai 6, 2021 8:12 sáng


Untitled

                          LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14 

                               NĂM HỌC 2021 – 2022                                                                          ( Từ ngày 06/12/2021 đến 11/12/2021)

        ĐƠN VỊ: TRƯỜNG TIỂU HỌC NGHĨA AN

   LỚP TRỰC TUẦN: KHU NAM NGHĨA 2B; KHU NAM AN 2E

THỨ/NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC ĐIỂM TRƯỜNG SỐ 1 TRỰC ĐIỂM TRƯỜNG SỐ 2
GIÁM HIỆU GIÁM HIỆU
THỨ HAI  

 06/12/2021

 – Lên lớp – Lên lớp.

Dạy CLB

Đ/c Khánh Đ/c Nhài  
THỨ BA 

 07/12/2021

– Lên lớp.  – Lên lớp. 

Dạy CLB

Đ/c Nhài  Đ/c Khánh
THỨ TƯ  

 08/12/2021

 – Lên lớp.  – Lên lớp.

Dạy kĩ năng sống

 Đ/c Khánh  Đ/c Nhài
THỨ NĂM  

 09/12/2021

– Lên lớp.   – Lên lớp.

 Dạy CLB

Đ/c Nhài Đ/c Khánh
THỨ SÁU  

 10/12/2021

–  Lên lớp.  –  Lên lớp

Dạy CLB.

Sơ kết tuần.

Đ/c Khánh  Đ/c Nhài
 
THỨ BẢY   

11/12/2021

 -SHCM
CHỦ NHẬT 12/12/2021

                                                                              Nghĩa An, ngày 03 tháng 12 năm 2021

                                                                                                            Hiệu trưởng

                                                                                                                 (đã kí)

                                                                                                         Lê Văn Khánh