LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 NĂM HỌC 2021-2022 ( Từ ngày 13/12/2021 đến 18/12/2021)

Tháng Mười Hai 16, 2021 3:15 chiều


Untitled

                          LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 

                               NĂM HỌC 2021 – 2022                                                                          ( Từ ngày 13/12/2021 đến 18/12/2021)

        ĐƠN VỊ: TRƯỜNG TIỂU HỌC NGHĨA AN

   LỚP TRỰC TUẦN: KHU NAM NGHĨA 2C; KHU NAM AN 2G

THỨ/NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC ĐIỂM TRƯỜNG SỐ 1 TRỰC ĐIỂM TRƯỜNG SỐ 2
GIÁM HIỆU GIÁM HIỆU
THỨ HAI  

 13/12/2021

 – Lên lớp – Lên lớp.Dạy CLB Đ/c Khánh Đ/c Nhài  
THỨ BA 

14/12/2021

– Lên lớp.  – Lên lớp. Dạy CLB Đ/c Nhài  Đ/c Khánh
THỨ TƯ  

 15/12/2021

 – Lên lớp.  – GV tập huấn modul 3, modul 4.  Đ/c Khánh  Đ/c Nhài
THỨ NĂM  

16/12/2021

– Lên lớp.   – Lên lớp. Dạy CLB Đ/c Nhài Đ/c Khánh
THỨ SÁU  

 17/12/2021

–  Lên lớp.  –  Lên lớpDạy CLB.

Sơ kết tuần.

Đ/c Khánh  Đ/c Nhài
 
THỨ BẢY   

18/12/2021

 -SHCM
CHỦ NHẬT 19/12/2021

                                                                              Nghĩa An, ngày 10 tháng 12 năm 2021

                                                                                                            Hiệu trưởng

                                                                                                                 (đã kí)

                                                                                                         Lê Văn Khánh