QUY ĐỊNH VỀ ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, VIÊN CHỨC TRƯỜNG TIỂU HỌC NGHĨA AN

Tháng Tư 1, 2021 2:39 chiều

Căn cứ theo chuẩn về đạo đức nhà giáo (Ban hành kèm theo quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), trường Tiểu học Nghĩa An xây dựng bộ tiêu chí Quy định về đạo đức nghề nghiệp trong đơn vị.

Link tải : QUY ĐỊNH VỀ ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO TRƯỜNG TIỂU HỌC NGHĨA AN