Trường tiểu học Nam Nghĩa lao động vệ sinh môi trường

Tháng Năm 6, 2018 8:59 sáng

Thực hiện Công văn  số 60/PGDĐT. Sáng ngày 06/05, trường tiểu học Nam Nghĩa  đã tổ chức cho toàn bộ giáo viên và học sinh tham gia làm vệ sinh trong sân trường, sân tập và con đường làng trước sân trường. Các thầy cô giáo và các em học sinh đã tích cực tham gia.

Một số hình ảnh của buổi lao động

IMG20180506074527

IMG20180506081809

IMG20180506082449

IMG20180506083440

IMG20180506083514

IMG20180506083541