Trường tiểu học Nam Nghĩa lao động vệ sinh môi trường T8/2018

Tháng Tám 5, 2018 11:29 sáng

Thực hiện Công văn  số 60/PGDĐT. Sáng ngày 05/08, trường tiểu học Nam Nghĩa  đã tổ chức cho toàn bộ giáo viên và học sinh tham gia làm vệ sinh trong sân trường, sân tập và con đường làng trước sân trường. Các thầy cô giáo và các em học sinh đã tích cực tham gia.

Một số hình ảnh của buổi lao động

IMG20180805072359

IMG20180805072638

IMG20180805074020

IMG20180805075653

IMG20180805075856