Tổ chức

1. Ban giám hiệu

* Hiệu trưởng: Cô Trần Thị Nhung

* Phó hiệu trưởng: Thầy Ngô Văn Hiệp